Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Miriam Halvoňová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Romana Szentpéteriová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Husárová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krnáčová
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Oravcová
I.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Šullová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Lucia Vitásková
Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lešníková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Fabíková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Holéczy, PhD.
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Žilincová
II.L Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Matulayová
Triedny učiteľ Mgr. Eva Dropčová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Krnáčová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Majerová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Moncoľová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Pastoreková
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Magyarová
III.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Belanová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Anderlová
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Brunovský
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Dipl.germ.Ľudmila Hrmová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Šimkovičová
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Kocourková
IV.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Chriašteľová
V.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Zboranová

© aScAgenda 2017.0.1046 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.05.2017