Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A
I.B
I.C
I.F
I.L
II.A Triedny učiteľ PhDr. Miriam Halvoňová
II.B Triedny učiteľ Mgr. Romana Szentpéteriová
II.C Triedny učiteľ Mgr. Soňa Husárová
II.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Krnáčová
II.F Triedny učiteľ RNDr. Eva Oravcová
II.L Triedny učiteľ Mgr. Anna Šullová
III.A Triedny učiteľ PhDr. Lucia Vitásková
Foto Foto
III.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Lešníková
III.C Triedny učiteľ Mgr. Monika Fabíková
III.D Triedny učiteľ Mgr. Martin Holéczy, PhD.
III.F Triedny učiteľ Mgr. Janka Žilincová
III.L Triedny učiteľ RNDr. Jana Matulayová
Triedny učiteľ Mgr. Eva Dropčová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Michaela Krnáčová
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Helena Majerová
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Moncoľová
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Daniela Pastoreková
IV.F Triedny učiteľ Mgr. Katarína Magyarová
IV.L Triedny učiteľ Mgr. Anna Belanová
V.L Triedny učiteľ Mgr. Martina Chriašteľová

© aScAgenda 2018.0.1059 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.08.2017