Navigácia

Horolezecký krúžok


Meno PriezviskoTrieda
Natália Bontová III.B
Mária Ďuricová IV.L
Lenka Furdíková IV.L
Richard Greguš II.D
Adam Hláčik III.D
Alena Kaliská IV.B
Renáta Klimanová II.B
Šimon Koňár III.D
Branislav Kúkel IV.F
Jana Kuricová IV.C
Jakub Maloštík III.F
Paulína Mathéová IV.B
Stanislava Príbojová II.D
David Raffaj I.C
Andrea Snopková I.C
Samuel Somora IV.C
Lenka Tavelová III.B
Hana Vopálková IV.B
Lucia Zajacová IV.C
Martin Zimka III.F

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018