Navigácia

Krúžok ANJ pre 4. ročník


Vedúci: Mgr. Daniela Pastoreková
Meno PriezviskoTrieda
Tomáš Baja IV.F
Kristína Bandošová IV.D
Dorota Bartková IV.C
Karin Gabľasová IV.D
Henrieta Gergeľová IV.D
Paulína Golecká IV.D
Yana Chernykh IV.D
Martina Jobová IV.B
Simona Viktória Karásková IV.D
Denis Koreň IV.F
Terézia Mária Kotočová IV.F
Eva Kubove IV.D
Rastislav Kuklica IV.D
Adrián Kýška IV.D
Petra Leitnerová IV.D
Bronislava Mlynárčiková IV.D
Michaela Murgašová III.D
Kristína Murínová IV.D
Marko Pavlík IV.F
Vanessa Petényiová IV.D
Peter Pikla IV.D
Martin Piliar IV.D
Daniela Rosiarová IV.F
Peter Vinarčík IV.D
Lukáš Vojček IV.D
Anna Voskárová IV.C
Veronika Voskárová IV.D
Ján Žatko IV.D

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018