Navigácia

Zdravotnícky krúžok


Vedúci: Mgr. Nina Dvorská
Meno PriezviskoTrieda
Jana Báťková II.B
Simona Báťková I.B
Lucia Bečková I.A
Silvia Bigasová I.A
Natália Bontová III.B
Alexandra Bosáková III.C
Timea Cochová I.A
Laura Dianišková II.A
Zdenko Duben III.C
Vanesa Dvořáková II.A
Terézia Fodorová II.A
Katarína Hošková II.L
Sofia Imreová II.L
Jakub Kašinský III.C
Michal Lihan III.B
Michaela Majerová III.C
Martina Mlynáriková III.C
Marcela Murínová III.A
Markéta Murínová IV.F
Diana Nátanová III.B
Zuzana Nemcová II.A
Peter Pikla IV.D
Carla Reistetterová III.C
Lea Schindlerová II.A
Ema Slivková III.C
Lucia Slúková III.D
Michaela Stašková III.C
Veronika Suchárová III.B
Eliška Štulrajterová I.B
Lenka Tavelová III.B
Martin Vajs I.C
Eva Valašťanová III.C
Tomáš Valaštiak III.A
Viktória Vargová III.B
Viktória Vašinová II.A
Slavomír Matej Vigaš III.F
Zuzana Vysoká II.A
Lucia Zajacová III.D
Terézia Zibríková III.B
Kristína Žilíková III.C
Katarína Žitniaková IV.F

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018