Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Mária Sochorová Soch Rozvrh
Riaditeľka
sochm2@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Ďurčová Ďur Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
mdurcova@gmail.com
 
 
RNDr. Marcela Mozoľová Moz Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
Vedie krúžok: Matematický doučovací krúžok
mozolova.m@gmail.com
 
 
Ing. Beáta Štubňová Štu Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky
beata.stubnova@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Anderlová And Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
anderlova@yahoo.com
 
 
PaedDr. Marek Balážovič, PhD. BM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Erik Bayerl Bay Rozvrh
Učiteľ
erik.bayerl@post.sk
 
 
Mgr. Anna Belanová Bel Rozvrh
Triedna učiteľka: III.L
Vedie krúžok: Taliansky jazyk
annabelanova@yahoo.fr
 
 
Mgr. Ján Brunovský Bru Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Futbal chlapci
janbrunovsky@zoznam.sk
 
 
Kolia Cadonici Cad Rozvrh
Učiteľ
kolia.cadonici@gmail.com
 
 
Mgr. Igor Čechvala Čech Rozvrh
Učiteľ
igorcechvala@zoznam.sk
 
 
RNDr. Lucia Červienková Čer Rozvrh
Učiteľka
cervienkovalucia@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Ďurišková Ďrš Rozvrh
Učiteľka
kduriskova@gmail.com
 
 
Mgr. Nina Dvorská Dvo Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Onkologický a biologický krúžok
Vedie krúžok: Turistický krúžok
dvorskan@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Fabíková Fab Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
monikafabikova@gmail.com
 
 
Mgr. Alica Farbiaková Far Rozvrh
Učiteľka
alica.farbiakova@centrum.sk
 
 
Ing. Viera Gilányová Gil Rozvrh
Učiteľka
vieragilanyova@gmail.com
 
 
PhDr. Miriam Halvoňová Hal Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
halvonova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Holéczy, PhD. Hoc Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: Debatný krúžok a DOFE
marhol@centrum.sk
 
 
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová Hrm Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
ludmila.hrmova@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Hucmanová Huc Rozvrh
Učiteľka
miriam.hucmanova@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Husárová Hr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Školská kapela
sonahusarova@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Chlebanová Chle Rozvrh
Učiteľka
alma@pobox.sk
 
 
Mgr. Viera Chovancová Cho Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Chriašteľová Chr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.L
mchriastelova@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Janovčík Jan Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Volejbal mix
janovcik@szm.sk
 
 
PhDr. Miroslava Kminiaková KMI Rozvrh
Učiteľka
mirka.kminiakova@gmail.com
 
 
Mgr. Zdenka Kocourková Koc Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.F
Vedie krúžok: Fyzikálny doučovací krúžok
kocourkovazdenka@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniel Koštial KD Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Melánia Kováčová Kov Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Poraďme si s chémiou
melikov@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Kozáková Koz Rozvrh
Učiteľka
daeduwen@gmail.com
Foto Mgr. Anna Krempaská Kre Rozvrh
Učiteľka
krempa2@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Krnáčová Krn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
alenakrnacova@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Krnáčová KM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
ziska2@post.sk
 
 
Mgr. Veronika Kubušová Kuš Rozvrh
Učiteľka
veronika.kubusova@gmail.com
 
 
RNDr. Soňa Kusá Kus Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Environmentálny a chovateľský krúžok
sonakusa@gmail.com
Foto Mgr. Eva Lešníková Leš Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Novinársky krúžok
eva.lesnikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Magyarová Mya Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
Vedie krúžok: Matematika pre VŠ
katka.magyarova@pobox.sk
 
 
Mgr. Helena Majerová Maj Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
helenamajerova@gmail.com
 
 
RNDr. Jana Matulayová Ml Rozvrh
Triedna učiteľka: II.L
janamatu@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Medviďová Med Rozvrh
Učiteľka
viera.medvidova@gmail.com
 
 
Mgr. Adrian Minarovič Min Rozvrh
Učiteľ
aminarovic@gmail.com
 
 
Mgr. Vladislav Močári Mr Rozvrh
Učiteľ
vladislav.mocari@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Moncoľová Mon Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
majerova.vlasta@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Mozgová Mg Rozvrh
Učiteľka
mozgova@centrum.sk
 
 
Alice Nancy Nan Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Divadelný krúžok
alice.nancy@gmail.com
 
 
RNDr. Eva Oravcová Ora Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
evaoravcova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Pastoreková Pas Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Krúžok ANJ pre 1. a 2. ročník
Vedie krúžok: Krúžok ANJ pre 3. a 4. ročník
pastorekova@zmail.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Pěčová Peč Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Florbal mix
lpecova@yahoo.com
 
 
Mgr. Daniela Petrželová Rozvrh
Učiteľka
petrzelova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Pikulová Pik Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Pokorná Pok Rozvrh
Učiteľka
daniela.pokorna@email.cz
 
 
Ing. Miroslav Repaský Rep Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Internet
mirorepasky@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Sasinková Sas Rozvrh
Učiteľka
enasasinkova2003@yahoo.fr
 
 
Mgr. Romana Szentpéteriová Sze Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
romana.szentpeteriova@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslav Šatánek Šat Rozvrh
Učiteľ
jaro.satanek@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Šimkovičová Šim Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
msimkovicova@zoznam.sk
 
 
Ing. Nina Školníková Šk Rozvrh
Učiteľka
nina.skolnikova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Šullová Šul Rozvrh
Triedna učiteľka: I.L
annasullova@gmail.com
 
 
PhDr. Lucia Vitásková Vit Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Maturujem zo slovenčiny
precuchova@imafexbb.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Zacharová Za Rozvrh
Učiteľka
jaroslava.zacharova@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Zboranová Zbo Rozvrh
Triedna učiteľka: V.L
jarka.zboranova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Žilincová Zil Rozvrh
Triedna učiteľka: II.F
zilincova.j@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1046 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.05.2017