Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.L

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Chriašteľová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dominika Bačová
2    Patrícia Bátovská
3    Anastasia Čerepanová
4    Zuzana Durajová
5    Terézia Mária Gaberová
6    Alexandra Husárčeková
8    Nicol Kalinová
9    Nikoleta Kaplánová
11    Michaela Koreňová
12    Daniela Kováčiková
13    Katarína Kováčová
14    Martin Okánik
15    Katarína Paľová
16    Gabriela Piláriková
17    Katarína Pitoňáková
18    Daniel Polák
19    Viktória Požgayová
20    Laura Prachárová
21    Jerguš Ridzoň
22    Ivana Rovňaníková
23    Lenka Rusková
24    Zuzana Rybárová
26    Šimon Šuda
27    Katarína Barbora Tomášiková
28    Samuel Zahorec
29    Petra Žiaková
30    Dominika Žigová

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018