Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Krnáčová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Katarína Aneštíková
2    Silvia Balogačová
3    Patrícia Belková
4    Lenka Booczová
5    Edina Borbášová
6    Lenka Buvalová
7    Kristína Demová
8    Lenka Dobošová
9    Adam Gonda
10    Ema Hrehová
11    Nikoleta Hricová
12    Peter Janus
13    Martin Kán
14    Jakub Kmeť
15    Filip Kolík
16    Tereza Koščová
17    Lucia Lutovská
18    Nikola Machovičová
19    Paulína Martináková
20    Michaela Medveďová
21    Adam Pacalaj
22    Jakub Paučo
23    Petra Piliarová
24    Matej Sarvaš
25    Viktória Suranovská
26    Diana Šnírerová
27    Lucia Tišliarová
28    Michal Vajcík
29    Viktória Valkyová
30    Veronika Vernárska
31    Melissa Záteková

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018