Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Helena Majerová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Paulína Auxtová
2    Adrienn Brachnová
3    Filip Čaja
4    Patrik Dian
5    Vladislava Dučová
6    Diana Fašangová
7    Anastasia Golovina
8    Ivana Gromová
9    Patrícia Hedererová
11    Martina Jobová
12    Alena Kaliská
13    Alžbeta Koleničová
14    Michaela Kováčová
15    Oliver Lepko
16    Natália Maňková
17    Andrea Marcinková
18    Paulína Mathéová
19    Vanessa Mlatcová
20    Marek Moravčík
21    Adam Slatinský
22    Matej Sršeň
23    Dorota Štefančová
24    Anna Teplická
25    Andrej Tomčík
26    Matúš Tuček
27    Branislav Ťažký
28    Lenka Uhliarová
29    Simona Valentová
30    Hana Vopálková
31    Katarína Molčanová

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018