Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: RNDr. Marcela Mozoľová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivona Abrahámová
2    Matej Ambroš
3    Dorota Bartková
4    Jozef Blaho
6    Viktória Dobrotová
8    Tomáš Ďuriš
9    Ema Grajcarová
10    Peter Horváth
11    Adam Koubek
12    Veronika Kováčová
13    Andrea Kupcová
14    Jana Kuricová
15    Adrián Mesiarik
16    Ľudovít Nábělek
17    Barbora Očenášová
18    Lucia Oremová
19    Karin Randová
20    Vanessa Rýsová
21    Tomáš Schvarcz
22    Alexander Slávik
23    Samuel Somora
24    Alex Surovčík
25    Adam Švenk
26    Agáta Tomuňáková
27    Terézia Vidovencová
28    Anna Voskárová
29    Lucia Zajacová
30    Etela Zdechovanová
31    Šimon Žačok

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018