Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Daniela Pastoreková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristína Bandošová
2    Yana Chernykh
3    Veronika Ferenčíková
4    Karin Gabľasová
5    Henrieta Gergeľová
6    Paulína Golecká
7    Matúš Kalina
8    Veronika Kapustová
9    Simona Viktória Karásková
10    Michaela Kramlová
11    Aneta Krchňavá
12    Daniela Krnáčová
13    Eva Kubove
14    Rastislav Kuklica
16    Adrián Kýška
17    Petra Leitnerová
18    Zuzana Majlingová
20    Vladimíra Messerschmidtová
21    Bronislava Mlynárčiková
22    Kristína Murínová
23    Vanessa Petényiová
24    Peter Pikla
25    Martin Piliar
26    Peter Praženica
27    Dušan Úradník
28    Peter Vinarčík
29    Lukáš Vojček
30    Veronika Voskárová
31    Anna Theodoulides
32    Ján Žatko

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018