Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.L

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Belanová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 24 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Belková
2    Denisa Bronišová
3    Mária Ďuricová
4    Lenka Furdíková
5    Terézia Galátová
6    Michaela Gádošiová
8    Katarína Hoffmannová
9    Ľudmila Horehájová
10    Nina Hudáková
11    Marína Chorvátová
12    Damián Jalakša
13    Laura Krajčová
14    Karolína Kuklová
15    Simona Kulfasová
16    Alex Kuric
17    Diana Kutliaková
18    Eva Viktória Miškovičová
19    Sandra Molnárová
20    Elisa Novodomská
21    Adam Paľuch
22    Zuzana Peťková
23    Simona Philadelphyová
24    Katarína Sarvašová
25    Viktória Siváková
26    Karolína Slobodníková
27    Kristián Strigáč
28    Viktória Štiaková
30    Karin Ťureková

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018