Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kozáková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Abelovská
2    Gréta Baksová
3    Elisa Balus
4    Jarmila Bartková
5    Soňa Cabalová
6    Adrián Čtvrtníček
7    Sofia Debnáriková
8    Diana Hlaváčová
9    Slavomíra Hroncová
10    Anastázia Husáková
11    Lenka Jánošíková
12    Marek Kňazovický
13    Petra Krajčiová
14    Alica Krnáčová
15    Dominika Lecká
16    Lenka Majerová
17    Anna Mojžišová
18    Marcela Murínová
19    Marianna Nagyová
20    Veronika Nahálková
21    Beáta Odorová
22    Janka Riečanová
23    Šimon Šefčík
24    Simona Šperková
25    Katarína Tišliarová
26    Andrej Valach
27    Samuel Valach
28    Tomáš Valaštiak
30    Adrián Benko
31    Bruno Remeta
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018