Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Lešníková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália Bontová
2    Filip Caban
3    Peter Čellár
4    Dalibor Ďurčo
5    Veronika Dúžeková
6    Júlia Frčková
8    Erika Hájiková
9    Samuel Filip Halaj
10    Emil Holko
11    Juraj Hradský
12    Dana Jušková
13    Ján Kmeť
14    Katarína Koňarčíková
15    Monika Kosková
16    Michal Lihan
17    Zuzana Majerová
18    Natália Markovičová
19    Barbora Martinská
20    Diana Nátanová
21    Matěj Novotný
22    Miroslava Pindurová
23    Lukáš Pôbiš
24    Richard Sopko
25    Veronika Suchárová
26    Sára Sunderlíková
27    Lenka Tavelová
28    Viktória Vargová
29    Terézia Zibríková
30    Ivana Zvaríková
31    Michal Mesároš

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018