Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Fabíková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Kristián Bornay
2    Alexandra Bosáková
3    Júlia Dindová
4    Zdenko Duben
5    Simona Hanková
6    Nikola Homolová
7    Danka Horváthová
8    Matúš Švantner
9    Jakub Kašinský
10    Peter Kladivík
12    Viliam Majer
13    Michaela Majerová
14    Martina Mlynáriková
15    Barbora Podhajská
16    Carla Reistetterová
17    Martin Resl
19    Ema Slivková
20    Michaela Stašková
21    Jakub Sunega
23    Marek Šamaj
24    Sára Theodoulides
25    Eva Valašťanová
26    Filip Záruba
27    Veronika Zsitvaová
28    Miroslav Žabka
29    Martina Žabková
30    Kristína Žilíková

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018