Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Holéczy, PhD.
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michaela Bačíková
2    Michaela Čamborková
3    Nina Ďalogová
4    Adam Dolniak
5    Peter Dúbrava
6    Denis Dulovics
7    Radka Filkorová
8    Martina Hanesová
9    Adam Hláčik
10    Ivana Hláčiková
11    Branko Hossa
12    Vanesa Kantorová
13    Lucia Klincová
14    Šimon Koňár
15    Matej Kotorík
16    Lucia Krnáčová
17    Nora Páleníková
18    Zuzana Piarová
19    Aneta Piliarová
20    Lenka Plšková
21    Marián Raši
22    Lucia Slúková
23    Jakub Sumrák
24    Marek Šaár
25    Ivana Škorpilová
26    Eva Trchalová
27    Miroslava Vojčiniaková
28    Dávid Vozár
29    Lucia Zajacová
30    Branislav Žilinec
31    Michaela Murgašová

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018