Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.F

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Žilincová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 22 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin Belko
2    Samuel Belko
4    Tomáš Caban
5    Samuel Čavoj
7    Natália Faboková
8    Martin Hornáček
9    Dominik Chrušč
10    Martin Janů
11    Nikola Kabáčová
12    Jakub Maloštík
13    Daniel Medveď
15    Ján Priner
16    Ján Repka
17    Dávid Šebeň
18    Jakub Šmidt
19    Jakub Šperka
20    Marek Špitalský
21    Samuel Šúr
22    Thu Phuong Tran Minh
23    Peter Vaňo
24    Slavomír Matej Vigaš
25    Vendelín Vincze
26    Timon Vološin
27    David Vrba
28    Martin Zimka

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018