Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.L

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: RNDr. Jana Matulayová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Terézia Blihárová
2    Lívia Bučeková
3    Alexandra Cirjaková
4    Tomáš Cseri
5    Sarah Frindtová
6    Zuzana Gaberová
7    Tomáš Hájíček
8    Vanesa Holíková
9    Anna Hrašková
10    Petra Ivančáková
11    Viktória Jablonská
12    Emanuel Kucbel
14    Klára Melagová
16    Filip Mikovíny
18    Natália Okániková
19    Karolína Ronecová
21    Alexandra Ružičková
22    Ivana Rybárová
23    Filip Seman
24    Karin Smeláková
25    Samuel Sopko
26    Peter Spodniak
27    Viktória Šabová
28    Ivana Teremová
29    Ľubomír Vaňo

© aScAgenda 2018.0.1077 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2017