Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: PhDr. Miriam Halvoňová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 17 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Laura Beláková
2    Samuel Bočkaj
3    David Dávid
4    Laura Dianišková
5    Peter Ďurica
6    Ján Ďurovič
7    Vanesa Dvořáková
8    Terézia Fodorová
9    Matej Gradoš
10    Adam Hruška
11    Lourdes Hudecová
12    Andrej Jasovský
13    Lucia Jobová
14    Vilma Kačíková
15    Laura Kmeťová
16    Lucia Kobíková
17    Martina Kollová
18    Matúš Maruškin
19    Zuzana Nemcová
20    Max Neradný
21    Martin Okruhlica
23    Gabriela Repková
24    Lea Schindlerová
25    Hugo Schvarc
26    Katarína Sokáčová
27    Ema Turcajová
29    Zuzana Vysoká
30    Diana Zboranová
31    Samuel Mrva
32    Šimon Machanský

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018