Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Romana Szentpéteriová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jana Báťková
2    Andrej Belko
3    Paulína Blašková
4    Alexandra Brašeňová
5    Dajana Cencerová
6    Richard Fabiny
7    Patrik Fudra
8    Bianka Guzmová
9    Matej Helc
10    Petra Herková
12    Renáta Klimanová
13    Adam Kristály
14    Emma Lisková
15    Jakub Longauer
17    Samuel Majzel
18    Martina Martiníková
19    Alexandra Michelčíková
20    Cecília Miškovová
21    Michaela Nováková
22    Zuzana Nulíčková
23    Natália Pintérová
24    Eva Poljovková
25    Frederika Riapošová
26    Martin Sojčiak
27    Thu Thao Tran Minh
28    Miloš Turčan
29    Radka Turčinová
30    Sandra Zvarová
31    Ema Žugecová
32    Marián Kňazovický
33    Juraj Baranka

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018