Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Krnáčová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
0    Alexander Jacob Franke
2    Peter Babic
3    Barbora Beňová
4    Eva Dianová
5    Sofia Fillová
6    Richard Greguš
7    Martin Hrdina
8    Petronela Jasenáková
10    Carolina Kováčová
11    Diana Mlynárčiková
12    Natália Peťková
13    Simona Peťková
14    Tamara Peťková
15    Laura Petrovičová
16    Jarmila Pisoňová
17    Ivana Podstrelená
18    Stanislava Príbojová
19    Rebeka Riečanová
20    Miroslava Rosenbergerová
21    Peter Sivčák
22    Adam Slobodník
23    Igor Slovík
24    Veronika Solivajová
25    Timotej Štefanča
26    Ke Tang
27    Marek Truban
28    Tomáš Vaculčiak
29    Anna Valentíková
30    Michaela Vallová
31    Peter Váš
32    Peter Janotta

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018