Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.F

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: RNDr. Eva Oravcová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ivana Balážová
2    Adam Barla
3    Michal Gasper
4    Veronika Gašparcová
5    Matej Grego
6    Ema Gudzová
7    Simona Hajnalová
8    Andrej Haluška
9    Juraj Jánošík
10    Jozef Koleda
11    Daniel Koreň
12    Vladyslav Kostiuk
13    Ján Kovalčík
14    Matej Krestianko
15    Filip Kubiš
16    Samuel Kyška
17    Barbora Laššáková
18    Nina Maďarová
19    Anna Medveďová
20    Martin Mojžiš
21    Zuzana Moravčíková
22    Jakub Murin
24    Tomáš Paulík
25    Dominik Radler
26    Andrej Slovák
27    Sára Slovíková
28    Ondrej Samuel Tomášik
29    Marek Uhrin
30    Natália Vavrová
31    Aurel Xhara

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018