Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.L

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Šullová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 18 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ľudovít Balog
2    Patrik Cmarko
3    Marianna Felixová
4    Martin Gaens
5    Lucia Hečková
6    Katarína Hošková
7    Sofia Imreová
8    Terézia Kiabová
9    Matej Knižka
10    Michaela Kyseľová
11    Tereza Lapinová
12    Natália Lecká
14    Kateřina Mojžišová
15    Michael Mottl
17    Tereza Niederlandová
18    Ľudmila Osadská
19    Soňa Profantová
20    Eva Rutšeková
21    Aurélien Schmitt
22    Lucia Strmeňová
23    Kristína Svitková
24    Pavol Szolár
25    Kristína Šišiaková
26    Tomáš Timko
27    Lucia Trimayová
28    Gabriela Valkošáková
29    Michal Zaťko
30    Matúš Zöldy

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018