Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Šimkovičová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Terézia Anderlová
2    Sofia Augustínová
3    Jakub Babica
4    Adrián Baran
5    Lucia Bečková
6    Silvia Bigasová
7    Vladimíra Brožová
8    Timea Cochová
9    Natália Čúniková
10    Filip Fabka
11    Adriana Fojtíková
12    Ester Hrbáľová
13    Michaela Chlebničanová
14    Michaela Ivašková
15    Tomáš Jasenovec
16    Terézia Krchňavá
17    Filip Krnáč
18    Jakub Legiň
19    Richard Lorenc
20    Tadeáš Madlen
21    Zuzana Madlenová
22    Anna Martinská
23    Michal Melich
24    Alena Laura Miškovičová
25    Alexandra Moravčíková
26    Simona Nutterová
27    Helena Pavelková
28    Eliška Petránová
29    Karolína Roskošová
30    Lea Šikulová
31    Viktória Šprlová
32    Kamila Urbanová

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018