Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Marianna Anderlová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexander Adam
2    Samuel Babej
3    Simona Báťková
4    Sarah Bedušová
5    Beata Fülöpová
6    Daniel Gális
7    Tereza Halušková
8    Kristína Homolová
10    Matúš Kapusta
11    Jakub Kobzák
12    Milan Kolesár
13    Klaudia Korvíniová
14    Soňa Koštialová
15    Júlia Ládiová
16    Viktória Maďarová
17    Júlia Matejková
18    Margaréta Piatriková
19    Radka Pivarčeková
20    Martin Rehák
22    Natália Sklenková
23    Roland Sojak
24    Eva Šefčíková
25    Monika Štiaková
26    Eliška Štulrajterová
27    Daniel Šuba
28    Paulína Šutáková
29    Simona Tomečková
30    Lea Václavíková
31    Michaela Verkinová
33    Nina Košútová

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018