Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Erik Bayerl, PhD.
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Pavlína Bugáňová
2    Patrik Ducký
3    Nina Ďurišová
4    Frederika Fekiačová
5    Nikoleta Gallová
6    Daniela Gazdaricová
7    Ivana Golianová
8    Dominika Gondášová
9    Henrieta Gordanová
10    Michal Chromiak
11    Alica Kalinová
12    Ján Klačan
13    Patrícia Krajčiová
14    Dominika Krčmárová
15    Barbora Kvarteková
16    Terézia Kybová
17    Petra Lovíšková
18    Daniel Magic
19    Alena Mesárošová
20    Katarína Palakyová
21    Juraj Pecník
22    Filip Pisár
23    Viktória Podmanická
24    Jozef Pribylina
25    David Raffaj
26    Samuel Ret
27    Andrea Snopková
28    Martin Vajs
29    Ema Vavrinčíková
30    Miroslava Vigašová
31    Žofia Vigašová
32    Lucia Žilinská

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018