Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.F

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Kocourková
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 20 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miroslav Almáši
2    Michal Bilanin
3    Martin Bohuš
4    Lukáš Gáborik
5    Jakub Gajdoš
6    Matej Gregor
7    Adam Hančák
8    Mário Hatalčík
9    Emma Hlinková
10    Tomáš Hulla
11    Jakub Kliment
12    Eva Kohútová
14    Filip Kotoč
15    Matej Kováčik
16    Miroslav Krnáč
17    Barbora Kubišová
18    Kamila Kunkelová
19    Patrik Kvasnička
20    Kristína Latináková
21    Tea Mažáryová
22    Maxmilián Nový
23    Juraj Oravčok
24    Anna Piarová
25    Lýdia Pivarčiová
27    Stella Sáňková
28    Richard Schwarz
29    Aleš Sršeň
30    Samuel Vazan
31    Adam Vereš
32    Sára Žatkuliaková

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018