Navigácia

Oznam pre stravníkov školskej jedálne Preukaz ISIC/EURO26 Oznam pre rodičov vyšších ročníkov

Oznamy

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy. Obedy si odteraz  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň. Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené. Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať si do 14:00 hod. predchádzjúceho dňa školského vyučovania. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.