Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Šimkovičová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Anderlová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erik Bayerl
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Kocourková
I.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Zboranová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Miriam Halvoňová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Romana Szentpéteriová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Husárová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krnáčová
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Eva Oravcová
II.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Šullová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kozáková
Foto Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Lešníková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Fabíková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Holéczy, PhD.
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Žilincová
III.L Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Matulayová
Triedny učiteľ Mgr. Eva Dropčová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Krnáčová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Majerová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marcela Mozoľová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Pastoreková
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Magyarová
IV.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Belanová
V.L Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Chriašteľová

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2018