Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.F

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.FI.LII.AII.BII.CII.DII.FII.LIII.AIII.BIII.CIII.DIII.FIII.LIV.AIV.BIV.CIV.DIV.FIV.LV.L
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Magyarová
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 21 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jaroslav Auxt
2    Tomáš Baja
3    Júlia Barabasová
4    Dominika Daxnerová
5    Filip Dobrocký
6    Maroš Grego
7    Marek Hlavatý
8    Zuzana Hrablayová
9    Tomáš Hudák
10    Denis Koreň
11    Terézia Mária Kotočová
12    Milan Kovalčík
13    Kristína Kozeleková
14    Ladislav Malček
15    Šimon Mrenica
16    Markéta Murínová
17    Michaela Nemcová
18    Marko Pavlík
19    Sára Perželová
20    Filip Petrán
21    Igor Podmanický
22    Radovan Radler
23    Daniela Rosiarová
24    Branislav Schwarz
25    Daniel Takáč
26    Matej Timár
27    Marek Vajda
28    Michal Ján Vanko
29    Marek Vigaš
30    Katarína Žitniaková
31    Branislav Kúkel

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018