Navigácia

Oznam pre stravníkov školskej jedálne Preukaz ISIC/EURO26 Oznam pre rodičov vyšších ročníkov Súťaž pre študentov o skipasy

Oznamy

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy. Obedy si odteraz  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň. Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené. Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať si do 14:00 hod. predchádzjúceho dňa školského vyučovania. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.