Navigácia

Oznam pre budúcich prvákov Predĺženie platnosti ISIC kariet Duplikáty ISIC kariet Známky ISIC 2019/2020 Potvrdenie o návšteve školy

Oznamy

Oznam pre budúcich prvákov

List_pre_buducich_prvakov_ISIC.pdf

ISIC_Prihlaska_2020_platba_na_ucet_4_3_2020.docx


Dôležitý oznam pre budúcich prvákov !
Prosíme tých žiakov, ktorí ešte nezrealizovali platbu za preukaz ISIC, aby tak neodkladne urobili.
Oneskorenou úhradou nevieme zabezpečiť dodanie preukazov včas, aby ich žiaci mohli využívať od prvého dňa v škole.
Informácie k úhrade:
Poplatok: 20 €
Číslo účtu:

IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu):

špecifický symbol platby pridelený škole : 386601

variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy 

 

vyplnili a podpísali Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany,

prihláška tvorí prílohu tohto oznamu) a odovzdali ich v deň prevzatia preukazu

(deň prevzatia preukazu oznámime v druhej polovici augusta).